Naveen Patnaik Hon'ble Chief minister , Odisha

Naveen Patnaik

Smt. Anu Garg, IAS

Smt. Anu Garg, IAS

Development Commissioner -cum- Additional Chief Secretary and President, PHDMA

 
Shri P K Khilar
Amruta Priyambada
Ms. Roopa Roshan Sahoo
Bharat Chandra Dehuri
Bimal Kumar Sahu
Adyut Anjuman
Ipsit Mohanty
Shreyasi Kumbhar
Sushovan Das
Subhakalyan Das
lipsa bharati
Sandip Kumar Bal
Dr. Mili Das
Mrutyunjaya Panigrahi
Priyanka Palai
Gitanjali Mohapatra